Apr 29, 2011

Geotagging photos
En geoetiquetar les fotografies, magatzamem en la informació EXIF de cada fotografia les coordenades geogràfiques del lloc on es va fer la foto (s'ha acabat allò de, on caram varem fer aquesta foto).

Des del 2009 jo geoetiqueto totes les meves fotografies.

Actualment uso el i-gotU GT-600 (Pàgina oficial de i-gotU) de 37 g de pès.


El podeu comprar, per exemple a PIXmania per uns 60€  (busqueu i-gotu).

Aquest aparell funciona enregistrant les coodenades GPS i l'hora cada 30s (aquest interval es configurable). L'unic que hem de fer per geoetiquetar les fotografies es executar el software del i-gotU que simplement enparella les fotografies amb les coodenades GPS donada la hora en que es va fer la fotografia.

Amb aquest GPS jo he magatzemat les dades de una setmana sense problemes (Aquest es l'avantatge de la desconnexió automàtica quan no et mous).


Finalment la parella ideal per organitzar les fotografies geoetiquetades (per mi) es el Google Picasa.