Oct 20, 2010

Modificació de la plantilla del blog al Blogger de Google

Aquesta es la meva modificació de la plantilla del blog:

Primer cal fer una còpia de seguretat del blog:
      Disseny - Modifica l'HTML - Baixar la plantilla completa

A Disseny de la plantilla - Avançat - CSS, he afegit:

.tabs-inner .widget ul            {                                                  background: rgba(   0,   0,  0,    0);         }
.tabs-inner .widget li a          { border: rgba(   0,   0,   0, 0.3)  solid 1px;    background: rgba( 255, 150,  50, 0.2);         }
.tabs-inner .widget li.selected a { border: rgba(   0,   0,   0, 0.5)  solid 1px;    background: rgba( 255, 150,  50, 0.4);         }
.tabs-inner .widget li a:hover    { border: rgba(   0,   0,   0, 0.6)  solid 1px;    background: rgba( 255, 150,  50, 0.6);         }
.post           {                                                font-size: 80%;                                                       }
.post-header    {                                                font-size: 90%;                                                       }
.post-outer     { border: rgba(   0,    0,    0, 0.5) solid 1px; border-radius: 7px; background: rgba(   0,   0,   0, 0.5);         }
.sidebar        { border: rgba(   0,    0,    0,   0) solid 5px; border-radius: 7px; background: rgba(   0,   0,   0, 0.6);         }
.widget ul      {                                                                    background: rgba(   0,   0,   0, 0.1);         }
.widget-content   {                                              font-size: 90%;                                                    }
.content-outer  {                                                                    background: rgba(   0,   0,   0, 0.7);         }
'.fauxcolumn-inner {                                                                  background: rgba(   0,   0,   0, 0.3);         }
'.body-fauxcolumns {                                                                  background: rgba(   0,   0,   0, 0.3);         }
'.date-header {font-size: 120%; background: rgba(100, 1000, 1000, 0.4); text-align: center; max-width: 15%;  border:solid 20px rgba(100, 1000, 1000, 0.3); border-radius: 20px; 'height: 50px;}

Les 3 darreres línies estan comentades i per tant no s'apliquen.
i el resultat és:
Abans


Després